Moskova'da Türk Okulu


"En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır.
 Bir milletin kurtuluşu ancak bu suretle olur."
                                                                                                                                              Atatürk

Atatürk'in önemine işaret ettiği milli eğitimimizin amacı, çocuklarımızın Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmek olduğundan Moskova'da bu anlayıştan ve eğitimden mahrum kalan çocuklarımız için bir Türk okulunun açılmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 
Kendi kültürümüzü koruyarak farklı kültürlerden ve inançlardan insanlarla uyum içinde yaşayabilen, onlara hoşgörü ile bakabilen, anadiline hakim, köklü geçmişe sahip Türk milletinin bir bireyi olduğunun farkında olan, Atatürk'ün, onun ilke ve inkılaplarının ülkemiz için önemini bilen, Türkiye'ye döndüklerinde de ülkemize kolayca uyum sağlayabilecek vatansever çocuklar yetiştirmemiz, hem çocuklarımız hem de toplumumuz açısından son derece önemli.
Bu önemin yanında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı eğitmede, yurt dışında yaşayan ailelerin kısıtlı zamanlarındaki bireysel çabaları ne yazık ki yetersiz kalıyor. Çocuklarımızın çoğunun problemi olan iki dile de hakim olamama sorunu, kendini ifade edememeden okuldaki başarısızlığa kadar türlü sorunu da beraberinde getirebiliyor. En olumsuz sonuçlardan biri de çocuklarımızın kendi diline yabancılaşıp dolayısıyla kendi toplumuna da yabancılaşması oluyor pek tabi. Bunu engellemek için öncelikle yapılması gereken şey, çocuklarımıza anadillerine hakim olmalarını sağlayacak imkanların yaratılması. Kendi diline hakim olan çocuğun diğer bir dili daha kolay öğrenebildiği bilimsel bir gerçek. 


Bu temel ihtiyaçların farkında olup Moskova'da bir Türk okulu açılmasını sağlamak için on yılı aşkın bir süredir çalışıp duran kişiler olduğunu biliyorum. Umuyor ve inanıyorum ki onlar en kısa zamanda emeklerinin karşılığını alacaklar. Ama bunu başarabilmeleri için hepimizin birlik olup onları desteklememiz, tek vücut hareket etmemiz gerekiyor. Bu çalışmayı yürüten "Moskova Okul Aile Birliği", yakında Moskova'ya gelecek olan Başbakanımıza Moskova'daki Türk okulu ihtiyacını ve okulun öğrenci potansiyelini bildirip açılmasını talep edecekler. Siz de Moskova'da yaşıyorsanız lütfen çocuğunuz olsun olmasın bu hareketi desteklemek, bilgi almak ve/veya varsa okul çağındaki çocuklarınızı bildirmek için grubun Facebook'taki sayfasına buradan üye olun. Facebook kullanıcısı olmayanlar için ise iletişim adresi moskova_turk_okulu@hotmail.com  
Çocuklarımız eve sadece İngiliz, Alman, Rus okullarından öğrendikleri cadılar bayramını, paskalya bayramını kutlayarak değil, kendi milli ve dini bayramlarımızı, önemli günlerimizi  de kutlayarak gelsinler öyle değil mi?
Sizlerden gelecek destek, bu amaca ulaşmak adına çok değerli. Umutmayalım ki birlikten kuvvet doğar!

L ü t f e n      D e s t e ğ i n i  z i      G ö s t e r i n !

Göstereceğiniz duyarlılık ve katkılar için şimdiden çok teşekkürler!

0 yorum: