Hamilelikte Bebek Gelişimi, Birinci Dört Hafta


 28. Gün : Bebeğin başının her iki yanındaki çukurlar bebeğin gözlerinin oluşacağı bölgeyi gösterir. Üç takım böbreğin ilki ortaya çıkar. Bebeğin şekli C harfine benzer ve beden gelişimi omurilik gelişimini yakalarken kuyruk kısmı küçülmeye başlar.

 27Gün : Şimdiye kadar minik bir karaciğer oluşmuştur. Safra kesesi, mide, bağırsaklar, pankreas ve akciğerler de oluşmaya başlar. Troid gelişimine devam eder.

 26. Gün : Bebeğin bedeni artık kıvrımlıdır. Bebeğin kol ve bacakları için uzuv çıkıntıları vardır. Bebek, standart bir kurşun kalemin tepesindeki silgi kısmına rahatlıkla sığacak büyüklüktedir.

 25. Gün : Bebeğin aortu oluşmaya başlar. Bebeğin gözlerini oluşturacak doku da mevcuttur ve başın her iki yanındaki minik çukurlar da bebeğin kulak kanalının ve iç kulağın nerede oluşacağını gösterir.

 24. Gün : Bebeğin gözle görülür bir  bacağı ya da kolu yoktur ancak bir kaç saat içinde kolları oluşturacak minik kabartılar birden ortaya çıkıverir. Artık on altı çift somit mevcuttur ve her bir çiftin arasında omurilik oluşmaya başlar. Akciğer ve pankreas kabartıları da mevcuttur.

 23. Gün : Bebeğin çenesi ortaya çıkar, akciğer tomurcukları gelişir, mezoderm ve yolk kesesinde dolaşım başlar, plesantanın iç yüzeyi gelişmektedir ve dört çift daha somit oluşur.

 22. Gün : Beş çift somit daha oluşur. Sinir tüpü (ssonra omurilik adını alacak) bunların arasında oluşmaya başlar.Üriner ve üreme sistemlerinin oluşacağı ürojenital kabartı oluşur. Akciğer tomurcukları göğüs boşluğunda belirir.

 21. Gün : Primitif kalp tüpleri katlanır, yeniden şekilllenir ve dört odacıklı kalbi oluşturmak üzere bölünür. Üç çift somit vardır. Bebeğin gözlerini oluşturacak doku ayrılmıştır. Göğüs ve karın boşlukları oluşmaktadır. Bebek artık yaklaşık bir susam tanesi büyüklüğündedir.

 20. Gün : Dolaşım sistemi kendisini oluşturacak parçaları bir araya getirirken omurilik sütununun her iki tarafında bulunan mezoderm, somit adı verilen hücre bloklarına bölünmeye başlar. Somitler bebeğin baş ve bedenindeki kemikleri ve kasları oluşturur. Bugün ilk somit çifti ortaya çıkacaktır.

 19. Gün : Bebeğin başını oluşturacak doku katmanı artık tespit edilebilir. Bebek bir keçeli kalemin ucuna sığacak kadar miniktir.

 18. Gün : Kan adalarını meydana getiren hücreler, bebeğin ilk kan hücrelerinin ve damarlarının yanı sıra kalp tüpleri adı verilen kanalları da oluştururlar.

 17. Gün : Üst hücre katmanı ve ektoderm sıkışarak omurları yani omurilikteki kemikleri ve bu kemikler arasındaki doku disklerini oluşturur. Bebek artık 0,4 mm'dir. (:) imla işaretinin kapladığı yere iki ya da üç bebek sığar.

 16. Gün : Yassı embriyonik diskte üç kat doku bulunmaktadır. Endoderm, mezoderm, ektoderm. Bir başka grup hücre de kan adaları adı verilen öbekleri oluşturur. Bunlar bebeğin ilk kan hücreleri ile damarlarını meydana getirir. Her bir hücredeki genetik plan, hücreye ne yapması gerektiğini söyler ve bebeğin vücudunda gelişmenin olacağı alana gitmesini emreder.

 15. Gün : Emriyonik diskin üst yüzünde uzunluğuna yerleşmiş beynin ve omuriliğin öncüsü olan primitif şerit ortaya çıkar. Artık bebekte baş ve kuyruk kısmını ayırt etmek mümkündür.

 14. Gün : Amniyotik kese, amniyokit kative, primitif göbek kordonu ve yolk kesesi gelişimini tamamlamıştır. Bebeği oluşturacak hücreler yassılaşarak emriyonik disk adı verilen bir yapıya dönüşür.

 13. Gün : Emriyon hızla gelişmeye devam eder.

 12. Gün : Bebeğinizin uzunluğu 0,15 ila 0,2 mm arasındadır.  (:) imla işaretinin kapladığı yere beş embriyon sığar.

 11. Gün : Hücre kitlesinin içinde, ortası boş küreciği iki kovuğa bölen bir zar oluşur. Bu oyukların biri, içinde bebeğin bağırsaklarının oluşacağı yolk kesesi, diğeri de bebeğin kendisidir.

 10. Gün : Amniyotik kese, amniyotik kative, primitif göbek kordonu ve yolk kesesi gelişmeye devam eder.

  9. Gün : Amniyotik kese ve amniyotik kative oluşmaya başlar.Yolk kesesi ve göbek kordonunun ilk şekli belirmeye başlar.

  8. Gün : Yuvalanma tamamlandığında gelişmekte olan bebek embriyo adını alır.

  7. Gün : Rahme yapışan hücre küreciği 0,1 mm'dir. (:) imla işaretinin kapladığı yere bu küreciklerden on 
tane sığar.

  6. Gün : Hücre küreciği rahminizin yüzeyinde durduğunda, yuvalanma süreci başlar. Yuvalanma sırasında teması gerçekleştiren dıştaki hücreler rahim yüzeyindeki hücrelerle birleşir. Yuvalanma, hücre küreciğini korur, sizin kanınızdan hücre küreciğine oksijen ve besin maddeleri akışını sağlar.

  5. Gün : Hücreler tarafından salınan sıvı, hücre küreciğinin merkezine geçer ve hücreleri iki gruba böler. Dışarıda kalan grup gebeliği destekler, içeride kalan grup ise bebeği oluşturur.

  4. Gün : On altı hücreden oluşan katı kürecik Fallop tüpüne ulaşır.

  3. Gün : Son yirmi dört saat içinde birbirinin eşi iki hücrede üç ya da dört hücre bölünmesi daha oldu.

  2. Gün : Bugün ilk hücre bölünmesi olur.

  1. Gün : Bugün yumurta ile spermin birleşmesinden tek hücreli bir organizma meydana gelir.

Not: Döllenme tarihini bilmeyenler öngürülen doğum gününden geriye doğru 266 gün sayarak 1.gün bilgisine (muhtemel döllenme tarihine)  ulaşabilirler.

Not: Bu konu hakkında detaylı bilgiye ilgili kitaptan ulaşabilirsiniz.

0 yorum: